Vragen die leven rondom pensioen

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

Op pagina 30 van de eerder deze week verschenen Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2018 is een aardig overzicht te vinden van vragen die leven rondom pensioen. Wellicht een handvat voor financieel adviseurs om consumenten gericht te benaderen.

Enkele van de vragen: heb ik voldoende om normaal te kunnen leven? Hoe ziet mijn bruto/netto situatie eruit na mijn pensioen? Als ik eerder wil stoppen met werken, hoe ziet dan mijn financieel plaatje er uit? Hoe kan ik goed sparen voor pensioen zonder er nu op in te leveren? Ik zou graag eerder willen stoppen met werken om nog van mijn leven te genieten, maar wil ook graag in huidige woning blijven, vraag me af of dat betaalbaar is.

Overigens blijkt uit de Pensioenmonitor dat er nog heel wat mogelijkheden voor financieel adviseurs liggen. Volgens de Monitor neemt driekwart van de Nederlandse beroepsbevolking nu al financiële maatregelen met oog op het pensioen, maar het betreft lang niet altijd echte pensioenvoorzieningen.

De Monitor: "Net als bij voorgaande metingen betreft dit veelal sparen via een spaarrekening of deposito (56 procent), of vermogen opbouwen via de eigen woning/aflossen van de hypotheek (43 procent). Naast de maatregelen die men al neemt, hebben veel mensen de intentie om te zorgen voor minder uitgaven tegen de tijd dat zij met pensioen gaan (50 procent). Ook goedkoper gaan wonen (25 procent) en langer doorwerken (26 procent) worden regelmatig genoemd als maatregelen die men in de toekomst verwacht te gaan nemen."

Uit de Monitor komt verder naar voren dat de pensioenkennis van de Nederlandse beroepsbevolking schrikbarend laag blijft: "Vergeleken met 2016 zeggen meer mensen te weten hoe pensioenen in Nederland geregeld zijn (30 procent tegen 26 procent) en of hun eigen pensioen dit jaar wordt geïndexeerd of verlaagd (41 procent tegen 36 procent). Zij hebben iets vaker nagedacht over hun inkomsten en/of uitgaven na pensionering (65 procent tegen 60 procent) en zeggen wat vaker te weten hoeveel inkomen zij ongeveer zullen krijgen na hun pensionering (38 procent tegen 33 procent)."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Navigatiemetafoor om toekomstig ouderdomspensioen inzichtelijker te maken

Vanaf 30 september 2019 zal een navigatiemetafoor gebruikt worden om deelnemers van werkgeverspensioenregelingen beter inzicht te geven in hun toekomstig ouderdomspensioen. Een...

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Webinar Nibe-SVV over pensioen

Nibe-SVV organiseert maandagavond 21 januari een gratis webinar over pensioen. Als specialist neemt plaats aan tafel Gerard Staats (Fiscaal jurist aan Fiscaal...

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Nieuw mededelingsformulier verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Het ministerie van SZW heeft een nieuw mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding gepubliceerd. Met dit formulier kan...

Pensioenexpert Marcel Wallage brengt boek uit

Pensioenexpert Marcel Wallage brengt boek uit

Van Marcel Wallage (PensioenVizier, Sneek) is het boek 'Denk niet aan je pensioen. Maar als je het dan toch doet, doe het dan goed' verschenen. Het boek is samengesteld...

Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2019

Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2019

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2019 vastgesteld, te gebruiken bij de berekeningen van individuele waardeoverdrachten van werknemers,...

Pensioenkennis blijft beperkt

Pensioenkennis blijft beperkt

Alle voorlichting ten spijt blijft de pensioenkennis van de Nederlandse beroepsbevolking beperkt. Dat blijkt uit de Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2018. Vergeleken...